Białaczka

Przyczyny wystąpienia białaczki w dalszym ciągu nie są znane. Objawy tej choroby są niespecyficzne i nie muszą świadczyć o wystąpieniu choroby nowotworowej.

Ze względu na rodzaj występowania objawów, białaczki możemy podzielić na białaczki ostre oraz przewlekłe. Do głównych objawów białaczek ostrych zaliczamy:

  • ogólne osłabienie organizmu
  • gorączka typu septycznego
  • skłonność do tworzenia się sińców oraz krwotoków
  • bladość powłok
  • naloty oraz trudno gojące się rany występujące na języku oraz w błonie śluzowej jamy ustnej

Do objawów białaczek przewlekłych zaliczamy:

  • ograniczenie sprawności fizycznej
  • przewlekłe bóle gardła
  • ból w okolicy jamy brzusznej
  • powiększone węzły chłonne