RTG klatki piersiowej

RTG klatki piersiowej – badanie radiologiczne polegające na przechodzeniu przez klatkę piersiową kontrolowanych dawek promieni rentgenowskich (promieni X), rzutowanych na prostopadłą płaszczyznę z detektorem tych promieni.

RTG klatki piersiowej jest często niezastąpionym badaniem diagnostycznym układu oddechowego:

– pozwala ocenić upowietrzenie płuc
– różnicuje odmę, niedodmę, płyn w opłucnej
– pozwala wykryć zmiany w miąższu płuc
– pozwala wykryć nieprawidłowości okolicznych węzłów chłonnych.