Antyoksydanty z pożywienia

Organizm ludzki został naturalnie wyposażony w enzymy o działaniu antyoksydacyjnym, które mają za zadanie ochronę organizmu przed niekorzystnymi efektami reakcji wolnorodnikowych. Do antyoksydantów dostarczanych z zewnątrz zaliczamy głównie warzywa, owoce, czerwone wino czy herbatę zieloną.

Białaczka

Choroba ta odznacza się przede wszystkim nadmiernym oraz nieprawidłowym rozrostem układu białokrwinkowego. W efekcie we krwi obwodowej pojawia się zbyt duża ilość niedojrzałych krwinek białych. Ogólnie białaczkę dzieli się na ostrą oraz przewlekłą, a jednocześnie wymienia się jej cztery podstawowe

Aktywność fizyczna w walce z nowotworem

  Oprócz zdrowej diety, która w znacznym stopniu wpływa na obronność organizmu, równie ważny jest ruch oraz systematyczna aktywność fizyczna. Dowiedziono w wieloletnich badaniach, że osoby czynnie uprawiające sport znacznie rzadziej zapadają na wiele chorób między innymi na chorobę nowotworową.

Czynniki warunkujące wystąpienie nowotworów

Ogólnie mówiąc, nowotwory powstają w wyniku uszkodzenia komórek. W momencie gdy komórki zaczynają zachowywać się inaczej niż dotychczas, zaczynają rosnąć, mnożyć się i rozprzestrzeniać, możemy mieć do czynienia z nowotworem. Komórki, które mają tendencję do szybkiego wzrostu są komórkami nowotworowymi.