Białaczka

Choroba ta odznacza się przede wszystkim nadmiernym oraz nieprawidłowym rozrostem układu białokrwinkowego. W efekcie we krwi obwodowej pojawia się zbyt duża ilość niedojrzałych krwinek białych. Ogólnie białaczkę dzieli się na ostrą oraz przewlekłą, a jednocześnie wymienia się jej cztery podstawowe