Chłoniaki

Są to nowotwory złośliwe o wielu rodzajach i często niecharakterystycznych objawach. Spowodowany jest nieprawidłowym rozrostem komórek układu limfatycznego (chłonnego). Może mieć postać przewlekłą lub ostrą. W pierwszym przypadku choroba może rozwijać się długo i również przez długi czas nie wymagać leczenia, niestety często lekarze nie są w stanie całkowicie wyleczyć chorego. Z kolei chłoniaki ostre wymagają szybkiej interwencji lekarskiej, ale istnieje możliwość całkowitego wyleczenia. Co należy również zaznaczyć, chłoniak może pojawić się w każdym wieku i jest powszechnie uważany za niezwykle podstępny nowotwór.

Wymienia się kilka podstawowych objawów, które mogą wskazywać na rozwój tej choroby:

 • guzowate, niebolesne powiększenie węzła chłonnego (średnica przekraczająca 1cm, utrzymująca się przez ponad dwa-trzy tygodnie);
 • nietolerancja wysiłku;
 • suchy, uporczywy kaszel;
 • zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego;
 • nawracające infekcje górnych dróg oddechowych oraz płuc;
 • gorączka powyżej 38 stopni;
 • nawracające stany podgorączkowe;
 • brak apetytu;
 • obfite poty nocne;
 • szybka utrata masy ciała;
 • świąd skóry (w niektórych przypadkach chłoniaka);
 • podwyższenie ilości białych krwinek we krwi (białaczka) – w niektórych przypadkach.

Co warto zaznaczyć, chłoniak niekoniecznie musi zaczynać się w węzłach chłonnych. W 30% do 50% przypadków rozpoczyna się w jajnikach, jądrach, jelitach, szpiku kostnym, żołądku, migdałkach, mózgowiu czy też skórze. Wymienione wyżej objawy mogą również w ogóle nie występować na początku rozwoju tej choroby nowotworowej.