Glejak mózgu

Pod tą nazwą kryją się różnorodne nowotworu mózgu oraz rdzenia. W medycynie wyróżnia się między innymi takie glejaki jak wielopostaciowy (najczęstszy), a także gwiaździaki, skąpodrzewiaki czy wyściółczaki. Co ważne, glejaki stanowią około 70% ogółu nowotworów wewnątrzczaszkowych. W przypadku dzieci jest to drugi nowotwór pod względem częstotliwości występowania.

W przypadku glejaków możemy mówić o symptomach ogólnych oraz zależnych od miejsca położenia guza. Wśród tych pierwszych wymienia się przede wszystkim takie objawy jak choćby nudności oraz wymioty nasilające się w godzinach porannych, coraz mocniejsze oraz częstsze bóle głowy, zaburzenia pamięci, ogólne osłabienie sprawności umysłowej, napady padaczkowe czy też obrzęk mózgu. Te symptomy wskazują na podniesienie się ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Poza tym, możemy mówić również o takich objawach jak choćby:

  • napady padaczkowe, afazja (czyli zaburzenia funkcji językowych), zmiana osobowości danego pacjenta oraz osłabienie funkcji psychicznych (w przypadku glejaka wielopostaciowego występującego najczęściej w płacie czołowym oraz skroniowym);
  • nieprawidłowe widzenie;
  • zaburzenia słuchu;
  • zaburzenia mowy;
  • zaburzenia czucia;
  • niedowład;
  • uszkodzenie nerwów czaszkowych;
  • zaburzenia równowagi;
  • niepohamowany popęd seksualny, brak krytycyzmu, agresja (w przypadku glejaka zlokalizowanego w płacie czołowym).

W przypadku glejaków złośliwych rokowania zależą od stopnia zaawansowania nowotworu. Dlatego właśnie wszelkie niepokojące objawy neurologiczne powinny być jak najszybciej skonsultowane z lekarzem specjalistą, który może zlecić wykonanie niezbędnych badań.