Guzy mózgu

Główną rolę przy objawach guza mózgu odgrywa jego umiejscowienie. Mózg człowieka dzieli się na dwie półkule – prawą (odpowiedzialną między innymi za emocjonalność, wyobraźnię, metaforyczność oraz funkcjonowanie lewej strony ciała) i lewą (kierującą prawą stroną ciała, a także odpowiedzialną za analizę, mowę oraz logiczne myślenie). Każda z tych półkul dzieli się z kolei na cztery płaty: czołowy, ciemieniowy, skroniowy i potyliczny. Dlatego też objawy guza mózgu możemy podzielić ze względu na umiejscowienie:

  • w płacie czołowym – zaburzenia osobowości i zachowania (apatia lub agresja), trudności w wypowiadaniu się, dezorientacja;
  • w płacie skroniowym – napady padaczkowe, nieumiejętność rozróżniania różnych typów dźwięków;
  • w płacie ciemieniowym – zapominanie nazw przedmiotów, zaburzenia mowy, problemy w czytaniu oraz pisaniu;
  • w płacie potylicznym – pogorszenie się wzroku w jednym oku lub też kompletna utrata widzenia w jednym oku.

Dodatkowo, guz może pojawić się w pniu mózgu (u chorego pojawiają się wtedy zaburzenia połykania, asymetria twarzy, krztuszenie się), w móżdżku (trudności w utrzymaniu pozycji stojącej, zaburzenia równowagi, nieumiejętność wykonywania precyzyjniejszych ruchów), w osi podwzgórzowo-przysadkowej (zaburzenia hormonalne), a także w drogach krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego (wodogłowie).

Poza tym jednak wymienia się również kilka podstawowych objawów, które odnoszą się ogólnie do raka mózgu. So to przede wszystkim:

  • utrata przytomności;
  • senność;
  • nudności i wymioty (często pojawiające się w godzinach porannych);
  • coraz intensywniejsze i częstsze bóle głowy;
  • bradykardia (zbyt wolne lub też nieregularne tętno);
  • śpiączka.

Objawy te wynikają ze wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego spowodowanego rozrostem guza. Jako że czaszka nie jest rozciągliwa, w miarę jego powiększania się, wywołuje on coraz większy nacisk, wywołując niepokojące symptomy. W przypadku wykrycia któregoś z niepokojących objawów, wykonuje się takie badania jak choćby testy neurologiczne, badanie dna oka, tomograf lub też rezonans.