Prąd, który leczy nowotwory

NanoKnife jest światową nowością w leczeniu nowotworów poprzez zastosowanie technologii nieodwracalnej elektroporacji. Metoda ta pozwala na zniszczenie chorej tkanki przy pomocy krótkich impulsów elektrycznych powodujących powstanie nieodwracalnych otworów w błonie komórkowej i zwiększenie jej przepuszczalności, a w konsekwencji śmierć komórki.

Dlaczego warto?
Unikalną cechą metody NanoKnife jest fakt oszczędzania żywych struktur zawierających włókna kolagenowe oraz białkową macierz okołokomórkową, której obecność ma znaczenie w regeneracji komórek narządu po wybiórczym zniszczeniu komórek nowotworowych. Dzięki temu możliwe jest niszczenie guzów znajdujących się w bezpośredniej bliskości tych struktur, co ma to kluczowe znaczenie w przypadku guzów zlokalizowanych np. we wnęce wątroby, w głowie i trzonie trzustki. Zastosowanie w takich lokalizacjach ablacji termicznych jest zazwyczaj niemożliwe.

W przypadku leczenia guzów stercza pozwala również na zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia pęczków naczyniowo-nerwowych, cewki moczowej czy odbytnicy, dzięki czemu szansa na zachowanie podstawowych fizjologicznych funkcji życiowych takich jak kontrola trzymania moczu czy potencja, jest bardzo duża. Zaletą techniki NanoKnife, w porównaniu np. z radioterapią, jest także możliwość powtarzania zabiegów w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

________________________________________________________________________________________________________________________________
Dowiedz się więcej o NanoKnife u naszego partnera: CERTUS – www.certus.med.pl