Rak kości

Nowotwór ten jest najczęściej efektem przerzutów raka z innych organów. Jako pierwotny guz występuje u około jednego na stu pacjentów onkologicznych. Może mieć postać zarówno łagodną (zazwyczaj są to wtedy kostniaki lub chrzęstniaki) lub też złośliwą (pierwotną – czyli rozwijającą się od razu w kości oraz wtórną – występującą w efekcie przerzutu z innego organu).

Wymienia się trzy podstawowe objawy, które mogą wskazywać na występowanie nowotworu kości:

  1. ból kości – pojawia się on przede wszystkim w nocy, a także w sytuacji, gdy kość jest zbyt obciążona. Co więcej, początkowo pojawia się i znika, dopiero z czasem staje się coraz bardziej nieznośny, a w walce z nim nie pomagają też środki przeciwbólowe. Jest to najczęstszy symptom występujący w tego typu nowotworze i nie należy go bagatelizować.
  2. zgrubienia na kości, guzki lub też opuchlizna – objaw ten jest obecny przede wszystkim w przypadku, gdy nowotwór pojawia się również w stawach. Niestety, zaznacza się, że w przy występowaniu tego symptomu rak jest już zaawansowany i na leczenie jest za późno.
  3. osłabienie tkanki kostnej – i związane z tym złamania. Co warto zaznaczyć, do złamań dochodzi w najmniej spodziewanych momentach, nawet w przypadkach, gdy dana osoba stoi lub też przewraca się w łóżku z boku na bok.

Dodatkowo, do niepokojących objawów należy również nadmierna utrata wagi ciała, niedokrwistość, wysoka gorączka, a także ogólne osłabienie całego organizmu chorego. W przypadku wystąpienia powyższych objawów, należy od razu skonsultować się ze specjalistą i wykonać niezbędne badanie rentgenowskie. Dzięki temu możliwe będzie wyjaśnienie, czy faktycznie rozwija się w organizmie chorego nowotwór i jakie są możliwości ewentualnego dalszego leczenia. Wcześniejsze wykrycie raka kości może przyczynić się do wdrożenia efektywniejszej terapii, która może ocalić życie pacjenta i wpłynąć znacząco na jakość jego życia.