RTG klatki piersiowej

Jest to badanie szybkie w wykonaniu, a jednocześnie niepowodujące bólu. W uproszczeniu, polega ono na tym, że promienie rentgenowskie (w kontrolowanych dawkach), inaczej nazywane promieniami X, przechodzą przez klatkę piersiową. Promienie te są pochłaniane przez tkanki pacjenta, po czym rzutowane są na specjalną prostopadłą płaszczyznę zawierającą detektor promieni X. RTG klatki piersiowej wykonuje się przede wszystkim, jeżeli u chorego podejrzewa się takie schorzenia, jak choćby:

 • zapalenie płuc;
 • zapalenie oskrzeli;
 • gruźlica;
 • kardiomiopatia restrykcyjna;
 • koklusz;
 • odma opłucnowa;
 • niewydolność serca;
 • choroba niedokrwienna serca;
 • częstoskurcz komorowy;
 • zespół Fallota;
 • nadciśnienie tętnicze wtórne;
 • niedomykalność zastawki mitralnej;
 • zapalenie trzustki;
 • przepuklina przeponowa;
 • nerwica serca;
 • zapalenie wsierdzia;
 • choroba Hodgkina.

Najczęściej badanie to przeprowadzane jest w przypadku problemów z układem oddechowym, gdyż pozwala choćby na ocenę upowietrzenia płuc czy wykrycia zmian w ich miąższu. Dodatkowo, dzięki wykonaniu RTG klatki piersiowej możliwe jest różnicowanie odmy, niedodmy i płynu w opłucnej, a także wykrycie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w okolicznych węzłach chłonnych. Wskazaniem do jego wykonania jest choćby duszność, ból w klatce piersiowej czy przedłużający się kaszel. Przeprowadza się je również przy podejrzeniach różnego typu chorób dotykających układ sercowo naczyniowy związanych ze zmianami miażdżycowymi, nadciśnieniem tętniczym czy wydolnością mięśnia sercowego.

Co ważne, przed wykonaniem RTG klatki piersiowej pacjent nie musi się w żaden sposób specjalnie przygotowywać. Wystarczy, że zjawi się na badaniu i będzie wykonywać polecenia radiologa.