Antynowotworowa moc: Witamina D3

 

Kluczową rolą witaminy D jest utrzymanie optymalnego stężenia wapnia i fosforu pozwalającego na prawidłowy przebieg wielu procesów komórkowych,prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, mięśniowego oraz zapewnienia prawidłowej budowy kości.

Witamina D może być dostarczana poprzez odpowiednią dietę, suplementację oraz odpowiednią dawkę promieniowania UV.

W oparciu o przeprowadzone badania, naukowcy sugerują, że zapadalność na niektóre nowotwory np. rak jelita grubego, jajnika, sutka i prostaty jest odwrotnie proporcjonalna do szerokości geograficznej i stężenia witaminy D w surowicy. W badaniach przeprowadzonych na myszach z wszczepionym rakiem jelita grubego zauważono, że u osobników z niedoborem witaminy D nastąpił szybszy rozwój guzów.         Wraz z rozwojem medycyny oraz zwiększeniem ilości badań, zwiększa się liczba chorób uwarunkowanych niedoborem witaminy D. Mechanizm przeciwkancerogennego działania witaminy D nie jest do końca poznany, jednak ma on duży związek z hamowaniem poliferacji i aktywacją apoptozy komórek nowotworowych.

Badacze z San Diego School of Medicine uważają, że u pacjentów z rakiem piersi, którzy posiadają wysoki poziom witaminy D we krwi mają dwukrotnie większe szanse na przeżycie w porównaniu z pacjentami z niskim poziomem witaminy D. Według Cedrica`a Garlanda metabolity witaminy D powodują polepszenie się komunikacji między komórkami poprzez aktywowanie białek, które blokuje agresywne podziały komórek. Obecność receptorów witaminy D hamuje rozwój nowotworu oraz uniemożliwia jego rozrost poprzez dopływ krwi.

Prewencyjne działanie witaminy D stwierdzili m.in. Peters i wsp., którzy odnotowali 26% redukcję względnego ryzyka zachorowalności na nowotwór jelita grubego przy zwiększeniu stężenia witamin D3 w surowicy krwi. Matusiak wraz z innymi badaczami również potwierdzają skuteczność aktywnej postaci tej witaminy w zapobieganiu transformacji nowotworowej komórek nabłonkowych jelita grubego.

Z badań epidemiologicznych wynika, że ze względu na geograficzne położenie i klimat Polski nawet 90% populacji ma deficyt tej witaminy co wiąże się z większą zachorowalnością na przewlekłe choroby takie jak osteoporoza, depresja i nowotwory.

Giovannucci po przeanalizowaniu wielu prac badawczych pod względem zależności stężenia witaminy D we krwi, dietą, ekspozycją na słońce a ryzykiem wystąpienia raka jelita grubego wykazał odwrotną zależność między zawartością witaminy D w organizmie a ryzykiem powstania raka jelita. Giovannucci stwierdza, że przy wysokim stężeniu tej witaminy ryzyko zachorowania na raka jelita grubego jest mniejsze nawet o 50% w porównaniu do grupy z niskim poziomem tej witaminy.

Powyższy artykuł stanowi jedynie poradę. Nie może zastąpić wizyty u lekarza.