Pracownia badań endoskopowych

Pracownia Badań Endoskopowych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu mieści się w budynku E na poziomie -1.

Dojście do pracowni od wejścia głównego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

W ramach realizowanego projektu badań profilaktycznych pracownia wyposażona została w nowy sprzęt medyczny do badań kolonoskopowych – videokolonoskopy z wyposażeniem oraz myjnię endoskopową.

Dla podniesienia komfortu pacjentów wykonano remont łazienki, dostosowując pomieszczenie dla potrzeb pacjentów ze szczególnymi potrzebami.